NCSC ønsker å varsle om flere kritiske og mindre kritiske sårbarheter i Citrix Endpoint Management (CEM), også kjent som XenMobile. Disse sårbarhetene har fått følgende CVE-nummre:

 • CVE-2020-8208
 • CVE-2020-8209
 • CVE-2020-8210
 • CVE-2020-8211
 • CVE-2020-8212

Følgende versjoner er rammet av de kritiske sårbarhetene:

 • XenMobile Server 10.12 før RP2
 • XenMobile Server 10.11 før RP4
 • XenMobile Server 10.10 før RP6
 • XenMobile Server før 10.9 RP5

Følgende versjoner er rammet av de mindre kritiske sårbarhetene:

 • XenMobile Server 10.12 før RP3
 • XenMobile Server 10.11 før RP6
 • XenMobile Server 10.10 før RP6
 • XenMobile Server før 10.9 RP5

Dette varselet gjelder kun on-premise instanser av CEM. Cloud-versjonen er ikke berørt.

NCSC forventer på generelt grunnlag aktiv utnyttelse og anbefaler derfor berørte virksomheter å oppdatere så snart som mulig.

NCSC-pulsen blir hevet til nivå to (2) i dag på bakgrunn av disse sårbarhetene og planlagt Microsoft patchetirsdag i kveld.