Oracle har sluppet sine kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer [1]. Listen over reparasjoner utgitt av Oracle er lang. Ifølge selskapet inneholder sikkerhetspakken 297 sikkerhetsoppdateringer på tvers av selskapets produkter.

Oppdateringene adresserer flere kritiske sårbarheter hvor vellykket utnyttelse i verste tilfelle kan føre til fjernkjøring av vilkårlig kode.

Vi i NorCERT anbefaler systemansvarlige å oppdatere påvirket programvare så snart det lar seg gjøre. Vi er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarhetene.

Referanser:

  1. https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html