Det adresseres 390 nye sårbarheter hvor et stort antall av disse lar seg utnytte over internett uten autentisering.

NCSC anbefaler systemeiere å undersøke hvilke systemer som kan ha sårbare versjoner av Oracle-produkter og at disse oppdateres så snart det lar seg gjøre.

Referanser
1https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html