Oracle har publisert en Critical Patch Update Advisory for juli 2020 [1].

Det adresseres 433 nye sårbarheter hvor et stort antall av disse muliggjør
kjøring av vilkårlig kode over internett.

NCSC ser på det som sannsynlig at det vil bli observert utnyttelse av Oracle
WebLogic / Oracle Fusion Middleware.

NCSC anbefaler at systemadministratorer undersøker systemer som kan ha sårbare
versjoner av Oracle-produkter og oppdaterer disse.

NCSC-pulsen er på bakgrunn av det komplekse sårbarhetsbilde blitt satt opp til
nivå tre (3) i det månedlige patchetirsdag varselet som ble sendt ut
2020-07-14 [2].

Referanser:
[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html
[2] [NCSC#20205322][TLP:HVIT] Microsoft patchetirsdag juli 2020