NCSC ønsker å gjøre oppmerksom på at Oracle har publisert sine kvartalevise sikkerhetsoppdateringer for juli 2021 [1]. Denne oppdateringen omfatter 342 nye sårbarheter på tvers av mange forskjellige produkter levert av Oracle. Flere av disse sårbarhetene lar seg utnytte over internett uten autentisering.

NCSC anbefaler systemeiere å undersøke hvilke systemer som kan ha sårbare versjoner av Oracle-produkter og at disse oppdateres så snart det lar seg gjøre.

Referanser:

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html