NCSC ønsker å gjøre oppmerksom på at Oracle har publisert sine kvartalevise sikkerhetsoppdateringer for oktober 2021 [1]. Denne oppdateringen adresserer 419 nye sårbarheter på tvers av mange forskjellige produkter levert av Oracle. Flere av disse sårbarhetene lar seg utnytte over internett uten autentisering.

NCSC anbefaler systemeiere å undersøke hvilke systemer som kan ha sårbare versjoner av Oracle-produkter og at disse oppdateres så snart som mulig.

Referanser:

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html