De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Microsoft Exchange og HTTP-protokoll-stacken. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detalj på Microsoft sine sider [1]. Microsoft er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarhetene.
 
NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

1. https://msrc.microsoft.com/update-guide