Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer. Det er totalt 59 bulletiner, hvor 9 er vurdert som kritiske. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å fjernkjøre kode og ta kontroll over brukere og systemer. 

De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet SharePoint, HyperV og Exchange. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider.

Adobe [2] har også publisert oppdateringer som blant annet fikser kritiske sårbarheter i Adobe Lightroom, Prelude og Experience Manager. 

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser:

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

[2] https://helpx.adobe.com/security.html