De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Windows PowerShell. NCSC ønsker også å fremheve en sårbarhet i Windows SmartScreen (CVE-2022-44698) der det er observert aktiv utnyttelse. Sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsofts sider.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser: https://msrc.microsoft.com/update-guide