De kritiske sårbarhetene påvirker Windows Internet Connection Sharing (ICS), Microsoft Power Platform Connector og Windows MSHTML Platform. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider1.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser:
1 https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance