De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Microsoft Edge og Defender. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider

NCSC ønsker å fremheve at Microsoft har observert aktiv utnyttelse av en sårbarhet i Microsoft Defender (CVE-2021-1647) som tillater fjernkjøring av kode. 

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.