Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å kjøre kode over internett.

De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Windows Remote Desktop, Windows Office Sharepoint, Windows PGM og Windows Message Queuing.

Disse sårbarhetene er gjennomgått mer detaljert på Microsoft sine sider1.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

 

Referanser:
1https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance