De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet .NET-rammeverket, SharePoint Server og Hyper-V.

NCSC ønsker i tillegg å fremheve to sårbarheter i Microsoft Exchange Server, CVE-2023-28310 og CVE-2023-32031. Utnyttelse av begge sårbarhetene krever at angriper er autentisert.

Sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsofts nettsider: https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på egne systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.