De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Windows Network File System, Windows OLE, Windows Win32K og Microsoft Office SharePoint. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider1.

NCSC fremhever ingen sårbarheter denne måneden, da de mest kritiske sårbarhetene er lokale, krever høyere privilegier eller påvirker produkter som ikke skal være eksponert på internett.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser:
1https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance