De kritiske og viktige sårbarhetene påvirker blant annet Microsoft Exchange og Windows Hyper-V. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detalj på Microsofts nettsider: Security Update Guide - Microsoft

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.