Det er totalt 95 bulletiner, hvor 14 er vurdert som kritiske av Microsoft. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å kjøre kode over internett og ta kontroll over brukere og systemer.

De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Windows COM+ Event System Service, Windows Point-To-Point Tunneling Protocol og Microsoft Office SharePoint. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider1.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser:

1https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance