NCSC-pulsen ble satt opp til nivå to (2) 2020-07-04 på bakgrunn av observasjon av aktiv utnyttelse av en kritisk sårbarhet i F5 BIG-IP.

NCSC-pulsen ble deretter satt opp til nivå tre (3) 2020-07-14 grunnet flere sårbarheter i mye brukte produkter fra Microsoft, kritisk sårbarhet i SAP NetWeaver, samt kjennskap til kommende alvorlige sårbarheter i produkter fra Oracle og et ellers komplekst sårbarhetsbilde.

NCSC har ikke observert vellykket utnyttelse av noen av sårbarhetene i Norge og oppdateringer har vært tilgjengelige for samtlige sårbarheter i en stund. NCSC-pulsen settes derfor ned til normaltilstand på én (1).