De nye e-postadressene representerer en overgang fra NorCERT til NCSC og tas i bruk med umiddelbar virkning. De nye adressene tar over funksjonen til de gamle adressene, og er som følger:

Disse e-postadressene ligger i NCSC sin nye PGP-nøkkel som du finner her. Den nye nøkkelen vil i første omgang ha en utløpsdato 5 år frem i tid.

Fingerprint: F12E 9B3E C7FB 9642 7717  EFB5 42D6 F300 F844 6C49

NCSC vil fortsatt i en overgangsperiode kunne motta e-poster kryptert med gammel nøkkel sendt til gamle e-postadresser, men vil etter hvert ikke lenger kunne besvare eller dekryptere e-poster sendt til gamle adresser.