NSM NCSC viser til tidligere varsel om nulldagssårbarhet i produkter fra SonicWall. Sårbarheten skal gjelde de fysiske enhetene SMA 200, 210, 400 og 410, samt den virtualiserte versjonen SMA 500v.

SonicWall har nå sluppet en oppdatering som retter sårbarheten. NCSC anbefaler at virksomheter installerer denne på sårbare systemer så snart som mulig.

Det har blitt observert aktiv utnyttelse av sårbarheten internasjonalt. NCSC er p.t. ikke kjent med aktiv utnyttelse i Norge.