NCSC fremhever ingen sårbarheter denne måneden, da de mest kritiske sårbarhetene er lokale, krever høyere privilegier eller påvirker produkter som ikke skal være eksponert på internett.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser:
1https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance