Sistnevnte består av 5 viktige og 7 kritiske sårbarheter i Adobe Acrobat og Reader. En av disse sårbarhetene, CVE-2021-21017, er blitt observert utnyttet i det fri, og muliggjør eksekvering av vilkårlig kode på sårbare systemer.

Sårbarhetene påvirker følgende programmer:

  •     Magento
  •     Adobe Acrobat
  •     Adobe Reader
  •     Adobe Photoshop
  •     Adobe Animate
  •     Adobe Illustrator
  •     Adobe Dreamweaver

NCSC anbefaler systemeiere å sette seg inn i de forskjellige sårbarhetene og oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Referanser: 

1https://helpx.adobe.com/security.html

2https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb21-09.html