Adobe har pulisert oppdateringer til flere sårbarheter i Adobe Acrobat, Reader, Commerce, After Effects og Photoshop [1].

Flere av sårbarhetene er rangert som kritiske og skal blant annet kunne åpne for kjøring av vilkåerlig kode og eskalering av privilegier.

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere sine systemer til siste versjon.

Referanser:
[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html