Microsoft har sluppet en "out-of-band"-oppdatering til sårbarheter i sine "Microsoft Exchange"-produkter.

Oppdateringen dekker syv ulike CVE-er, men bare fire av dem er knyttet til sårbarhetene.

Følgende CVE-er omfattes av sårbarhetene:

  • CVE-2021-26855
  • CVE-2021-26857
  • CVE-2021-26858
  • CVE-2021-27065

Følgende CVE-er omfattes ikke av sårbarhetene:

  •     CVE-2021-26412
  •     CVE-2021-26854
  •     CVE-2021-27078

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.