CERT CC har produsert en liste over leverandører berørt av Ripple20 sårbarhetene3. I de tilfeller der berørte leverandører har kommet med oppdateringer anbefaler NCSC alle å vurdere muligheten til å implementere disse.

Da Ripple20 sårbarhetene har vært kjent en stund og oppdateringer for Microsoft og Adobe sårbarhetene har vært tilgjengelig i en lengre periode velger NCSC å senke pulsen til nivå én (1). NCSC er ikke kjent med aktiv utnyttelse av noen av sårbarhetene.

Referanser:
1 Microsoft patchetirsdag juni 2020
2 Varsel om sårbarheter i bredt brukt nettverksbibliotek (Ripple20)
3 https://www.kb.cert.org/vuls/id/257161