Utnyttelseskoden tillater på nåværende tidspunkt kun å krasje sårbare systemer, men dette kan endre seg og bedre utnyttelseskode må forventes. NCSC anbefaler derfor systemeiere å oppdatere sårbare systemer så snart dette lar seg gjøre.

For mer informasjon om sårbarheten og hvilke versjoner av Windows som er berørt, se Microsoft sine nettsider3.

Referanser:

1[NorCERT#21867386] Microsoft patchetirsdag mai 2021

2https://github.com/0vercl0k/CVE-2021-31166

3https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-31166