NCSC opplever som vanlig et jevnt trykk av digitale hendelser mot norske mål. Vi opplever også en økning av henvendelser rundt koronatematikken.

  • Ulike aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-post eller SMS. NCSC opplever en generell økning i henvendelser fra norske virksomheter om at aktører sender mistenkelige e-post med koronatema. Det er også eksempler på at falske nettsider blir opprettet med formål å spre skadevare eller stjele brukernavn og passord fra de som besøker siden. NSM oppfordrer til årvåkenhet.
  • Det er rapportert enkelte hendelser knyttet til såkalte "brute force"-angrep. Dette betyr at angriper sender inn mange passord i forsøk på å gjette passord og på denn måten bryte seg inn. NSM anbefaler valg av sterke og unike passord for å hindre at angriperen lykkes.
  • I enkelte saker opplever vi at det tar lenger tid å få kontakt med virksomheter. Vi oppfordrer norske virksomheter til å prioritere drift og hendelseshåndtering.
  • Mange bedrifter har innført utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette gir store muligheter, men har også klare sikkerhetsutfordringer med mindre dette gjøres riktig.
  • NCSC har publisert egne råd for sikkert hjemmekontor.

Generelt oppfordrer vi til årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten. Trusselaktører vil forsøke å utnytte de mulighetene som oppstår.

Se også: