CVE(er): CVE-2020-3962, CVE-2020-3963, CVE-2020-3964, CVE-2020-3965, CVE-2020-3966, CVE-2020-3967, CVE-2020-3968, CVE-2020-3969, CVE-2020-3970, CVE-2020-3971 

NCSC er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarhetene, men anbefaler å patche sårbarhetene så fort som mulig.

Påvirkede produkter:

  • VMware ESXi
  • VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
  • VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
  • VMware Cloud Foundation

    
Alle sårbarheter gjelder disse versjonene :

  • ESXi, versjon 7.0, 6.7, 6.5 
  • Fusion, versjon 11.x
  • Workstation, versjon 15.x
  • VMware Cloud Foundation, versjon 4.x, 3.x

Angriperen må ha lokal tilgang til en virtuell maskin for å utnytte sårbarhetene.

Ytterligere informasjon om de spesifike sårbarhetene:

Nødvendig tilgang for følgende sårbarheter: En angriper må ha lokal tilgang til en virtuell maskin som har 3D-grafikk aktivert.

# Use-after-free sårbarhet i SVGA enhet (CVE-2020-3962)
CVSS: 9.3
En angriper med lokal tilgang til en virtuell maskin som har 3D-grafikk aktivert kan få tilgang til å kjøre kode gjennom den virtuelle maskinen. 


# Off-by-one heap-overflow sårbarhet i SVGA enhet (CVE-2020-3969)
CVSS: 8.1
Angriper kan få tilgang til å kjøre kode, men ytterligere forhold er nødvendig for at angrepet skal lykkes.
    
    
# Out-of-bound read issue in Shader Functionality (CVE-2020-3970)
CVSS: 4.0
Angriper kan utnytte sårbarheten for å krasje den virtuelle maskinens vmx-prosess, som kan føre til denial of service.    

Nødvendig tilgang for følgende sårbarheter: En angriper må ha lokal tilgang til en virtuell maskin.

# Heap-overflow issue in EHCI controller (CVE-2020-3967)
CVSS: 8.1
Angriper kan utnytte sårbarheten for å kjøre kode på hypervisor fra den virtuelle maskinen, angrepet krever ytterligere faktorer for å muliggjøres.
    
# Out-of-bounds write vulnerability in xHCI controller (CVE-2020-3968)
CVSS: 8.1
En angriper med administrative tilganger på en virtuell maskin kan krasje den virtuelle maskinenes vmx-prosess som kan føre til denial of service eller eksekvering av kode.

# Heap-overflow due to race condition in EHCI controller (CVE-2020-3966)
CVSS: 8.1
Angriper kan utnytte sårbarheten å kjøre kode på hypervisor fra den virtuelle maskinen, angrepet krever ytterligere faktorer for å muliggjøres.
 
# Information leak in the XHCI USB controller (CVE-2020-3965)
CVSS: 7.1
En angriper med lokal tilgang til en virtuell maskin kan få tilgang til å lese sensitiv informasjon som er oppbevart i minnet.
 
# Information Leak in the EHCI USB controller (CVE-2020-3964)
CVSS: 5.9    
En angriper med lokal tilgang til en virtuell maskin kan få tilgang til å lese sensitiv informasjon som er oppbevart i minnet, angrepet krever ytterligere faktorer for å muliggjøres.

# Use-after-free vulnerability in PVNVRAM (CVE-2020-3963)
CVSS: 5.9
En angriper med lokal tilgang til en virtuell maskin kan få tilgang til å lese sensitiv informasjon som er oppbevart i minnet, angrepet krever ytterligere faktorer for å muliggjøres.

# Heap overflow vulnerability in vmxnet3 (CVE-2020-3971)
CVSS: 5.9
En angriper med lokal tilgang til en virtuell maskin kan få tilgang til å lese sensitiv informasjon som er oppbevart i minnet, angrepet krever ytterligere faktorer for å muliggjøres.
 
NCSC-pulsen blir beholdt på nivå to (2).

Referanser:
1https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html