De vanligste angrep utføres med ondsinnet programvare mot de ansattes datamaskiner samt ved gjetting av enkle passord. De fleste av disse angrepene er teknisk sett mulig å stoppe, selv om ansatte skulle klikke på ondsinnet programvare. NSM har i flere tiår utviklet tekniske sikkerhetstiltak for beskyttelse av IKT-systemer. Ut fra disse erfaringer ser vi at virksomheter kan stanse de fleste dataangrep med følgende tiltak: