NSM har utviklet en rekke anbefalinger for å hjelpe virksomheter med å styrke IKT-sikkerheten.  Anbefalingene under er ment som en førstelinje bistand for å redusere sårbarheter, og øke den generelle kunnskapen om IKT-sikkerhet.