Kontakt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

NCSC anmoder om at alvorlige digitale hendelser rapporteres inn til operasjonssenteret til NCSC på [email protected] eller telefon 02497 (+47 2331 0750). Dette for at NCSC bedre kan vedlikeholde et nasjonalt situasjonsbilde og eventuelt bistå i hendelseshåndteringen. Informer også raskt relevant sektor-CERT der det finnes.

            ​

Hvor kan vi få hjelp?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep.

NCSC har dessverre ikke kapasitet til å bistå alle rammede virksomheter fullt ut, men ønsker likevel å bli kontaktet, slik at NCSC har et best mulig nasjonalt situasjonsbilde.

Ved mange samtidige hendelser er vi nødt til å prioritere virksomheter av samfunnskritisk betydning. Andre virksomheter oppfordres til å kontakte sin IKT-leverandør eller sikkerhets-leverandører.

NSM har opprettet en godkjenningsordning for leverandører som tilbyr tjenester for hendelseshåndtering av dataangrep. Disse selskapene er med i ordningen og kan være behjelpelige med å løse denne typen utfordringer.

Dersom virksomheten er utsatt for angrep, bør politiet kontaktes for å kartlegge om forholdet bør anmeldes. Mer informasjon og tipsmottak for datakriminalitet og bedragerier på politiets nettsider.

Flere råd om hva virksomheten bør gjøre finner dere her.