Hva med systemer som sitter fast i bakken men som kan innhente informasjon – gjelder regelen også for det?