Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en ny forenklet veileder som gir råd for å beskytte seg mot terror og andre alvorlige hendelser som kan true liv og helse.

Rådene i veilederen er rettet mot ulike grupper som kan være utsatt, og som ikke nødvendigvis har kunnskap om sikkerhets- og beredskapsarbeid. Vi har også oversatt veilederen til engelsk.

Veiledningene kan lastes ned herfra:

Råd mot terrorhandlinger (PDF, 2MB)

Staying safe from terrorism (PDF, 2MB)