Analyse er en del av den nasjonale evnen til å forstå og bygge kunnskap om drivere, faktorer og situasjoner som kan påvirke det norske cyberrommet i dag eller fremtiden. 

Cyberanalyse i NCSC forvalter teknisk og operasjonell kunnskap om trusler og sårbarheter knyttet til nasjonale verdier i cyberrommet. Forståelsen er et viktig grunnlag for at senteret skal evne å gi relevante, presise og komplette råd til beslutningstakere i samfunnet, når de har behov for dem. 

I tillegg til de operative oppgavene jobber NCSC med utvikling av rammeverk, prosesser og verktøy for analyse, innhenting av ekstern analyseinformasjon, koordinering med andre nasjonale analysemiljø og sårbarhets- og aktøranalyser. 

Cyberanalyse i NCSC representerer et bredt spekter av fagområder, som taktisk og operasjonell analyse, analyse av sårbarheter, samt nettverks- og endepunktsanalyse. Mer informasjon om disse finner du her: