Regnearket er rettet mot de som skal kontrollere og følge opp sikkerheten i en virksomhet, for eksempel de som arbeider med sikkerhetsrevisjoner/tilsyn.  

Nb! Leter du etter regnearket med sikkerhetstiltak for NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet? Gå til webversjonen av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkehet.