For å sikre at tilsyn blir gjennomført ofte nok og i stort nok omfang, og med tilstrekkelige ressurser, skal tilsyn planlegges.