Systemrevisjon er en systematisk undersøkelse av et styringssystem for å avgjøre om det oppfyller fastlagte kriterier3 og fungerer etter hensikten. Systemrevisjon gjennomføres med andre ord for å identifisere eventuelle mangler ved styringssystemet som grunnlag for korrigering og forbedring.

3 Kriterier for systemrevisjon ved tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeidet fremgår av vedlegg A - C