Sikkerhetsloven har krav om øvelser i:

§ 4-3. Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser (tredje ledd)

Virksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å vurdere effekten av iverksatte sikkerhetstiltak.

Kravet er utdypet i virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 9. Evaluering og øvelser (andre ledd)

Virksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å kontrollere effekten av sikkerhetstiltakene i en normalsituasjon og av tiltakene som er planlagt ved økt trusselnivå. Er virksomheten avhengig av andre virksomheter for å fungere slik den skal, skal virksomheten be de andre virksomhetene om å delta på øvelser når det er relevant.

Øvelser skal gjennomføres for å teste om etablerte sikkerhetstiltak fungerer etter intensjonen. Med bakgrunn i gjennomføring av øvelser skal virksomheten vurdere om det mangler sikkerhetstiltak eller om det er mangler ved etablerte sikkerhetstiltak. Virksomheten skal i tillegg gjennomføre øvelser som ledd i å utdanne og trene eget personell i situasjoner ved økt trusselnivå.