Det forebyggende sikkerhetsarbeid skal kontinuerlig forbedres. Et viktig element i forbedringsprosessen er sikkerhetsoppfølging. Sikkerhetsloven har krav om sikkerhetsoppfølging i:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (første ledd siste setning)

Sikkerhetstilstanden i virksomheten skal regelmessig kontrolleres.

Sikkerhetstilstanden skal kontrolleres gjennom jevnlig evaluering (intern sikkerhetsrevisjon) og leders årlige periodisk evaluering (ledelsens gjennomgåelse). Også håndtering av uønskede hendelser er en del av oppfølgingen i form av undersøkelser av hendelsenes underliggende årsaker og påfølgende korrigering for å hindre gjentagelse.