• ubevisst, uønsket handling
  • bevisst, opportunistisk handling
  • handling med hensikt og plan