Gjennomføring av det enkelte tilsyn planlegges med angivelse av tidspunkt for forberedelse (dokumentasjonsgjennomgang), feltarbeid (åpningsmøte, undersøkelser og sluttmøte) og rapportering.

I tillegg planlegges tilsynet i detalj med angivelse av tidspunkt, sted og deltagere for det enkelte intervju eller kontroll. Detaljert tilsynsplan utarbeides i samarbeid mellom tilsynsobjekt og tilsynsmyndighet i tiden mellom varsel og til feltarbeidet starter.