IKT-revisjon er en systematisk undersøkelse av sikkerhet i, og ved bruk av informasjonssystemer. Systemrevisjon gjennomføres med andre ord for å identifisere eventuelle mangler ved informasjonsog informasjonssystemsikkerhet.