Virksomhetsikkerhetsforskriften krever at det stilles nødvendige ressurser til rådighet for forebyggende sikkerhetsarbeid i:

§ 7. Ressurser og kompetanse (første ledd)

En virksomhet skal forvalte og utvikle det forebyggende sikkerhetsarbeidet sitt på en forsvarlig måte.

Sikkerhetsledelse skal utøves også gjennom tilrettelegging for forebyggende sikkerhetsarbeid ved å stille nødvendige økonomiske ressurser, tilstrekkelig tid og hensiktsmessige verktøy til rådighet for arbeidet.