Målgruppen for Veileder for tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid er sektormyndigheter med tilsynsansvar, det vil si personell som skal føre tilsyn med virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven. Veilederen vil også være nyttig for personell hos tilsynsobjektene. Tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid er lovpålagt kontroll med at bestemmelser i sikkerhetsloven med forskrifter, etterleves. Overordnet formål er å skape tillit til det forebyggende sikkerhetsarbeidet og bidra til å redusere sårbarheter i en virksomhet, en sektor og i nasjonen som helhet. Tilsyn skal bidra til forbedring av virksomhetenes arbeid med forebyggende sikkerhet.