Tilsynsmyndigheten kan sanksjonere brudd på sikkerhetslov og tilhørende forskrifter med ulike virkemidler som pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller politianmeldelse. Tilsynsmyndigheten skal iht. sikkerhetsloven § 3-2 informere NSM om bruk av sanksjoner og slik bidra til enhetlig bruk av sanksjoner på tvers av sektorer.