Scenarioene konkretiseres ytterligere ved å angi mulige aktører bak hendelsene beskrevet ved: