Risikovurderinger og konsekvensutredninger som utføres ved tjenesteutsetting er ofte mangelfulle. 

NSM er bekymret for at samfunnskritiske IKT-tjenester tjenesteutsettes uten tilstrekkelige risikovurderinger og sikringstiltak, og at data flyttes til utlandet uten tilstrekkelige sikkerhetsfaglige vurderinger. NSM beskriver her en del bistand og anbefalinger som kan bistå norske virksomheter når de skal følge opp sikkerhet ved tjenesteutsetting av IKT-tjenester, herunder bruk av skytjenester.