NSM er bekymret for at bl.a. samfunnskritiske IKT-tjenester tjenesteutsettes uten tilstrekkelige risikovurderinger og sikringstiltak, og at tjenester driftes fra utlandet eller flyttes til utlandet uten tilstrekkelige sikkerhetsfaglige vurderinger.  

Anbefalingene under kan hjelpe din virksomheter med hensyn til vurderinger rundt tjenesteutsetting av IKT-tjenester, inkludert bruk av skytjenester samt arkitekturmessige valg.