Den kommersielle datasenterbransjen består av aktører som tilbyr infrastruktur og tjenester i flere nivå, fra utleie av lokaler til totalleveranse av IT-tjenester. Aktørene innenfor datasenter og datasenterbransjen opererer med basis i forskjellige forretningsmodeller og innretter seg i stor grad mot ulike kundesegmenter både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. De tilbyr tjenester og infrastruktur både innenfor det kommersielle og det virksomhetsinterne markedet.

I det virksomhetsinterne markedet er et viktig forretningsområde å levere komplette tjenesteleveranser til kundene. Dette inkluderer datasentre, nettverk, plattform- og applikasjonsdrift, tilgangstjenester med mer. For noen innebærer dette drift og forvaltning av en virksomhets komplette IT-infrastruktur. Selve datasentrene leier de ofte av kommersielle colocation-aktører.

De kommersielle aktørene kan være alt fra sikkerhetsbevisste aktører som håndterer mye kritisk infrastruktur, til aktører med færre ressurser og lavere potensiale til å etablere sikre infrastrukturer. 

Hvem eier så datasenteraktørene? I dag er ikke bransjen underlagt noen sektorer eller særegne lovverk. Det vil si at det kun er vanlige krav til forretningsvirksomhet som kan regulere datasenteraktøren.

I Norge er ikke datasentre særskilt regulert, så her vil det være de enkelte kundenes krav som gjelder, og som de kommersielle operatørene bør oppfylle ved kontraktsinngåelse. Et eventuelt unntak er om datasenteret underlegges sikkerhetsloven eller sektorvise lover, forskrifter og krav.