Dagens kraftleveranser er svært stabile, og Norge har hittil vært skånet for større bortfall av kraft. Det har medført at mange virksomheter tar stabil tilgang til kraft for gitt. Imidlertid er det en risiko knyttet til at virksomhetene i liten grad kjenner til de faktiske konsekvensene av vesentlig ustabilitet eller bortfall av kraftleveransene. I tillegg til de direkte konsekvensene for virksomhetene vil bortfall av kraft kunne ha store konsekvenser som følge av komplekse verdikjeder. Følgelig kan en virksomhet rammes av bortfall av kraft som skjer helt andre steder.

Som følge av sårbarhetene som knytter seg til digitalisering og de sterke tverrsektorielle avhengighetene forbundet med kraft, er dette en sektor som er risikoutsatt. Risikoen øker gjennom krisespennet og forplanter seg til alle funksjoner i samfunnet som er avhengige av kraft. Avhengigheten til kraft og kraftinfrastruktur utnyttes som maktmiddel i sikkerhetspolitiske kriser og konflikter.