Forsvars- og sikkerhetsforhold, politiske beslutninger, norske naturressurser og norsk forskning og teknologi innen ulike fagfelt er av interesse for andre stater. Samtidig kartlegges viktig infrastruktur og sentral funksjonalitet som kan benyttes for å øve press på norske beslutningstakere i en eventuell konfliktsituasjon. Etterretningstrusselen mot Norge er omfattende og har et bredt nedslagsfelt. Fremmede stater samler informasjon om norske forhold og standpunkter og forsøker å påvirke beslutninger i sin favør. Det foregår også omfattende industrispionasje, blant annet ved at etterretningstjenester bistår eget næringsliv. Mange land vil bruke store ressurser og avanserte metoder for å skaffe informasjon eller fortrinn som er viktig for å ivareta sine nasjonale interesser. Blant disse metodene er nettverksoperasjoner, fysisk og digital kartlegging, påvirkningsoperasjoner, rekruttering av personer, strategiske investeringer, avlytting av rom og telefontrafikk og avlesing av digitale signaler fra annet sluttbrukerutstyr.